Основен производител на сертифицирани инертни материали

Строителство > Информация

"Ескана"АД е член на Камара на строителите в България от 16.02.2008 г.

Разполага с висококвалифициран персонал в част „Пътно строителство”, "Хидротехнически съоръжения”, ”Брегоукрепване”. Дъщерната фирма на „Ескана”АД - "Стимекс" ЕООД, притежава шест бетонови възела в област Варна, бетонпомпи с различна дължина на стрелата, бетоновози и специализиран автотранспорт. Има на разположение оборудване с последно поколение машини за разрушаване на обекти в опасни среди. „Ескана”АД е изпълнител на множество обществени поръчки в областта.

За контакти:
инж. Ивайло Иванов
гр. Варна, ул. ”Арх.Петко Момилов” №26
тел. 052 303127
мобилен тел. 0882 280088
e-mail: ivanov@eskana.com

Галерия

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта