Основен производител на сертифицирани инертни материали

ГФО 2019

ФО ДЗЗД Обединение Стимекс - Бул Строй - 18.03.2019 г.

ФО ДЗЗД Обединение Бул Строй - Стимекс 

ФО ДЗЗД Консорциум Андезит - Бургас

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта