Основен производител на сертифицирани инертни материали

ГФО 2020

ФО ДЗЗД Консорциум Андезит-Бургас

Приложение към Заповед № ЗМФ-12-63 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
Факс:         052 303475
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта