Основен производител на сертифицирани инертни материали

Представяне

"ЕСКАНА" АД е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и търговия с инертни материали.

Компанията е основен производител на сертифицирани трошенокаменни фракции и естествени пясъци във Варненска област и наследник на бившето държавно предприятие „Инертни материали” гр. Варна, създадено през тридесетте години на миналия век.

Дружеството е водещо в българската минна индустрия, активен член на БАПИМ. Представител е на модерния бизнес в България, с изразена гражданска позиция и отговорно отношение към околната среда и социалните проблеми в регионите, на чиито територии е разположено.

Приоритет на ръководството на “ЕСКАНА” АД е непрекъснато повишаване качеството на работа чрез  политика  на удовлетворяване изискванията на клиенти и партньори за качество на продуктите, коректно обслужване, грижа за околната среда, здравето и безопасността при работа.

За осъществяване на  тази политика в компанията е внедрена и се поддържа интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 като неразделна част от цялостното управление на фирмата.

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта