Основен производител на сертифицирани инертни материали

Микронизирани продукти

Микронизираните продукти имат широко приложение: добавка при производство на фуражни смеси, пълнители за бои, лепила, сухи смеси за строителство, за хартия, пълнители за кабели и др.
„Ескана” АД предлага следните видове микронизирани продукти:

  • Карбонат MA  / Micronized Additive/
  • Карбонат MF / Micronized Fine /
  • Карбонат MM  /Micronized Medium /
  • Карбонат MC  /Micronized Coarse /
  • Карбонат FA  /Feed Additive/ - фуражна суровина
  • Карбонат CFA  / Coarse Feed Additive/ - фуражна суровина
  • Карбонат FFA  / Fine Feed Additive/ - фуражна суровина

Контакти:
Цех Марциана, гр.Девня
моб. тел. 0889 436511
e-mail: marciana.eskana@gmail.com
раб. време: 8.00 - 16.30 ч.

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта